História predpisu 246/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.07.2008 -