História predpisu 245/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2008 - 31.12.2008
3.01.01.2009 - 31.03.2009462/2008 Z. z.
4.01.04.2009 - 31.08.200937/2009 Z. z.
5.01.09.2009 - 31.12.2010184/2009 Z. z.
6.01.01.2011 - 28.02.2011
7.01.03.2011 - 31.12.201137/2011 Z. z.
8.01.01.2012 - 31.08.2012390/2011 Z. z.
9.01.09.2012 - 31.12.2012390/2011 Z. z.
10.01.01.2013 - 14.06.2013324/2012 Z. z.
11.15.06.2013 - 31.08.2013125/2013 Z. z.
12.01.09.2013 - 31.12.2013324/2012 Z. z.
13.01.01.2014 - 28.02.2014464/2013 Z. z.
14.01.03.2014 - 31.08.2014464/2013 Z. z.
15.01.09.2014 - 19.12.2014464/2013 Z. z., 324/2012 Z. z.
16.20.12.2014 - 31.12.2014377/2014 Z. z.
17.01.01.2015 - 31.03.2015307/2014 Z. z.
18.01.04.2015 - 31.08.201561/2015 Z. z.
19.01.09.2015 - 31.12.201561/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 464/2013 Z. z.
20.01.01.2016 - 30.06.2016188/2015 Z. z.
21.01.07.2016 - 31.08.2016125/2016 Z. z.
22.01.09.2016 - 31.08.2017188/2015 Z. z., 464/2013 Z. z., 216/2016 Z. z.
23.01.09.2017 - 14.03.201856/2017 Z. z., 182/2017 Z. z., 178/2017 Z. z., 151/2017 Z. z.
24.15.03.2018 - 31.07.201862/2018 Z. z.
25.01.08.2018 - 31.08.201862/2018 Z. z.
26.01.09.2018 - 31.12.2018209/2018 Z. z., 440/2015 Z. z., 210/2018 Z. z., 182/2017 Z. z.
27.01.01.2019 - 01.01.2019365/2018 Z. z., 440/2015 Z. z., 375/2018 Z. z.
28.02.01.2019 - 31.08.2019209/2018 Z. z.
29.01.09.2019 - 31.12.2019221/2019 Z. z., 209/2018 Z. z.
30.01.01.2020 - 30.06.2020381/2019 Z. z.
31.01.07.2020 - 31.12.2020381/2019 Z. z.
32.01.01.2021 - 209/2019 Z. z.