História predpisu 71/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.02.2007 -