História predpisu 416/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.09.2007 -