História predpisu 382/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.08.2007 -