História predpisu 663/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.12.2006 -