História predpisu 559/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.10.2006 -