História predpisu 505/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2006 - 30.06.2010