História predpisu 290/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.05.2006 -