História predpisu 173/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.03.2006 -