História predpisu 111/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.02.2006 -