História predpisu 7/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2005 - 31.12.2005
3.01.01.2006 - 25.04.2007520/2005 Z. z., 353/2005 Z. z.
4.26.04.2007 - 30.04.2007198/2007 Z. z.
5.01.05.2007 - 31.03.2008209/2007 Z. z.
6.01.04.2008 - 31.07.20088/2008 Z. z.
7.01.08.2008 - 12.12.2008270/2008 Z. z.
8.13.12.2008 - 31.12.2008552/2008 Z. z.
9.01.01.2009 - 09.07.2009477/2008 Z. z.
10.10.07.2009 - 30.11.2009276/2009 Z. z.
11.01.12.2009 - 31.08.2010492/2009 Z. z.
12.01.09.2010 - 29.06.2011224/2010 Z. z.
13.30.06.2011 - 31.12.2011130/2011 Z. z.
14.01.01.2012 - 31.12.2012348/2011 Z. z.
15.01.01.2013 - 31.10.2013348/2011 Z. z.
16.01.11.2013 - 31.12.2014305/2013 Z. z.
17.01.01.2015 - 28.04.2015371/2014 Z. z.
18.29.04.2015 - 30.09.201587/2015 Z. z.
19.01.10.2015 - 31.12.2015117/2015 Z. z.
20.01.01.2016 - 30.06.2016437/2015 Z. z., 390/2015 Z. z., 87/2015 Z. z.
21.01.07.2016 - 14.11.201691/2016 Z. z., 390/2015 Z. z., 282/2015 Z. z., 125/2016 Z. z.
22.15.11.2016 - 31.12.2016291/2016 Z. z.
23.01.01.2017 - 31.01.2017377/2016 Z. z., 389/2015 Z. z.
24.01.02.2017 - 28.02.2017315/2016 Z. z.
25.01.03.2017 - 31.12.2017377/2016 Z. z.
26.01.01.2018 - 31.12.2018264/2017 Z. z., 279/2017 Z. z.
27.01.01.2019 - 31.12.2019373/2018 Z. z.
28.01.01.2020 - 27.12.2020390/2019 Z. z.
29.28.12.2020 - 31.12.2020343/2020 Z. z.
30.01.01.2021 - 28.02.2021312/2020 Z. z., 421/2020 Z. z.
31.01.03.2021 - 07.07.202272/2021 Z. z.
32.08.07.2022 - 16.07.2022454/2021 Z. z.
33.17.07.2022 - 30.11.2022111/2022 Z. z.
34.01.12.2022 - 31.01.2023398/2022 Z. z.
35.01.02.2023 - 28.02.20236/2023 Z. z.
36.01.03.2023 - 31.05.2023497/2022 Z. z.
37.01.06.2023 - 31.07.2023150/2022 Z. z.
38.01.08.2023 - 29.02.2024309/2023 Z. z.
39.01.03.2024 - 31.12.2024309/2023 Z. z.
40.01.01.2025 - 309/2023 Z. z.