História predpisu 586/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.2005 -