História predpisu 512/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.11.2005 -