História predpisu 455/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.10.2005 -