História predpisu 453/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2005 - 31.08.2007