História predpisu 301/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2006 - 31.12.2006650/2005 Z. z.
3.01.01.2007 - 20.12.2007692/2006 Z. z.
4.21.12.2007 - 31.12.2007342/2007 Z. z.
5.01.01.2008 - 29.02.2008643/2007 Z. z.
6.01.03.2008 - 14.12.200861/2008 Z. z.
7.15.12.2008 - 31.12.2008491/2008 Z. z.
8.01.01.2009 - 31.01.2009498/2008 Z. z.
9.01.02.2009 - 19.03.20095/2009 Z. z.
10.20.03.2009 - 31.03.200997/2009 Z. z.
11.01.04.2009 - 16.07.200970/2009 Z. z., 59/2009 Z. z.
12.17.07.2009 - 31.08.2009290/2009 Z. z., 291/2009 Z. z.
13.01.09.2009 - 31.12.2009305/2009 Z. z.
14.01.01.2010 - 31.03.2010576/2009 Z. z.
15.01.04.2010 - 31.08.201093/2010 Z. z.
16.01.09.2010 - 31.12.2010346/2010 Z. z., 224/2010 Z. z.
17.01.01.2011 - 31.08.2011547/2010 Z. z.
18.01.09.2011 - 30.09.2011262/2011 Z. z.
19.01.10.2011 - 31.10.2011220/2011 Z. z.
20.01.11.2011 - 31.12.2011220/2011 Z. z.
21.01.01.2012 - 31.08.2012331/2011 Z. z.
22.01.09.2012 - 31.12.2012236/2012 Z. z.
23.01.01.2013 - 31.07.2013334/2012 Z. z., 345/2012 Z. z.
24.01.08.2013 - 31.10.2013204/2013 Z. z.
25.01.11.2013 - 31.01.2014305/2013 Z. z.
26.01.02.2014 - 31.08.20141/2014 Z. z.
27.01.09.2014 - 31.12.2014195/2014 Z. z.
28.01.01.2015 - 28.02.2015307/2014 Z. z.
29.01.03.2015 - 16.04.2015353/2014 Z. z.
30.17.04.2015 - 22.06.201578/2015 Z. z.
31.23.06.2015 - 31.08.2015139/2015 Z. z.
32.01.09.2015 - 31.12.2015174/2015 Z. z.
33.01.01.2016 - 30.06.2016397/2015 Z. z., 78/2015 Z. z., 401/2015 Z. z., 444/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 398/2015 Z. z.
34.01.07.2016 - 31.12.201691/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.
35.01.01.2017 - 30.06.2017316/2016 Z. z.
36.01.07.2017 - 14.10.2017152/2017 Z. z.
37.15.10.2017 - 31.12.2017236/2017 Z. z.
38.01.01.2018 - 30.06.2018274/2017 Z. z.
39.01.07.2018 - 31.07.2018161/2018 Z. z.
40.01.08.2018 - 31.12.2018353/2014 Z. z.
41.01.01.2019 - 31.01.2019321/2018 Z. z.
42.01.02.2019 - 28.02.20193/2019 Z. z., 6/2019 Z. z.
43.01.03.2019 - 31.05.201954/2019 Z. z., 314/2018 Z. z.
44.01.06.2019 - 30.06.2019161/2018 Z. z.
45.01.07.2019 - 31.07.201935/2019 Z. z.
46.01.08.2019 - 31.12.2019214/2019 Z. z.
47.01.01.2020 - 31.12.2020231/2019 Z. z., 6/2019 Z. z.
48.01.01.2021 - 31.07.2021312/2020 Z. z., 423/2020 Z. z.
49.01.08.2021 - 14.08.2021312/2020 Z. z.
50.15.08.2021 - 30.11.2021308/2021 Z. z.
51.01.12.2021 - 30.11.2022432/2021 Z. z.
52.01.12.2022 - 31.03.2023398/2022 Z. z., 340/2022 Z. z.
53.01.04.2023 - 30.04.202349/2023 Z. z.
54.01.05.2023 - 31.05.2023111/2023 Z. z.
55.01.06.2023 - 30.09.2023150/2022 Z. z., 192/2023 Z. z.
56.01.10.2023 - 14.03.2024192/2023 Z. z.
57.15.03.2024 - 19.03.202440/2024 Z. z.
58.20.03.2024 - 40/2024 Z. z.