História predpisu 300/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2006 - 31.12.2006650/2005 Z. z.
3.01.01.2007 - 31.05.2007692/2006 Z. z.
4.01.06.2007 - 14.12.2008218/2007 Z. z.
5.15.12.2008 - 19.12.2008491/2008 Z. z.
6.20.12.2008 - 31.12.2008497/2008 Z. z.
7.01.01.2009 - 31.03.2009498/2008 Z. z.
8.01.04.2009 - 31.08.200959/2009 Z. z.
9.01.09.2009 - 31.10.2009257/2009 Z. z.
10.01.11.2009 - 30.11.2009317/2009 Z. z.
11.01.12.2009 - 31.12.2009492/2009 Z. z.
12.01.01.2010 - 31.08.2010576/2009 Z. z.
13.01.09.2010 - 31.12.2010224/2010 Z. z.
14.01.01.2011 - 30.04.2011547/2010 Z. z.
15.01.05.2011 - 31.08.201133/2011 Z. z.
16.01.09.2011 - 31.10.2011262/2011 Z. z.
17.01.11.2011 - 30.09.2012313/2011 Z. z.
18.01.10.2012 - 20.12.2012246/2012 Z. z.
19.21.12.2012 - 31.12.2012428/2012 Z. z.
20.01.01.2013 - 03.07.2013334/2012 Z. z.
21.04.07.2013 - 31.07.2013189/2013 Z. z.
22.01.08.2013 - 31.01.2014204/2013 Z. z.
23.01.02.2014 - 30.04.20151/2014 Z. z.
24.01.05.2015 - 31.08.201573/2015 Z. z.
25.01.09.2015 - 31.12.2015174/2015 Z. z.
26.01.01.2016 - 30.06.2016397/2015 Z. z., 78/2015 Z. z., 444/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 87/2015 Z. z., 398/2015 Z. z.
27.01.07.2016 - 31.12.201691/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.
28.01.01.2017 - 07.11.2017316/2016 Z. z.
29.08.11.2017 - 31.12.2017264/2017 Z. z.
30.01.01.2018 - 30.06.2018274/2017 Z. z.
31.01.07.2018 - 31.12.2018161/2018 Z. z.
32.01.01.2019 - 19.02.2019321/2018 Z. z.
33.20.02.2019 - 30.06.201938/2019 Z. z.
34.01.07.2019 - 31.07.201935/2019 Z. z.
35.01.08.2019 - 31.12.2019214/2019 Z. z.
36.01.01.2020 - 31.10.2020420/2019 Z. z., 474/2019 Z. z.
37.01.11.2020 - 31.12.2020288/2020 Z. z.
38.01.01.2021 - 30.06.2021312/2020 Z. z.
39.01.07.2021 - 31.12.2021236/2021 Z. z.
40.01.01.2022 - 30.04.2022357/2021 Z. z.
41.01.05.2022 - 16.07.2022105/2022 Z. z.
42.17.07.2022 - 30.04.2023111/2022 Z. z.
43.01.05.2023 - 19.10.2023117/2023 Z. z.
44.20.10.2023 - 14.03.2024402/2023 Z. z.
45.15.03.2024 - 47/2024 Z. z.