História predpisu 300/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2006 - 31.12.2006650/2005 Z. z.
3.01.01.2007 - 31.05.2007692/2006 Z. z.
4.01.06.2007 - 14.12.2008218/2007 Z. z.
5.15.12.2008 - 19.12.2008491/2008 Z. z.
6.20.12.2008 - 31.12.2008497/2008 Z. z.
7.01.01.2009 - 31.03.2009498/2008 Z. z.
8.01.04.2009 - 31.08.200959/2009 Z. z.
9.01.09.2009 - 31.10.2009257/2009 Z. z.
10.01.11.2009 - 30.11.2009317/2009 Z. z.
11.01.12.2009 - 31.12.2009492/2009 Z. z.
12.01.01.2010 - 31.08.2010576/2009 Z. z.
13.01.09.2010 - 31.12.2010224/2010 Z. z.
14.01.01.2011 - 30.04.2011547/2010 Z. z.
15.01.05.2011 - 31.08.201133/2011 Z. z.
16.01.09.2011 - 31.10.2011262/2011 Z. z.
17.01.11.2011 - 30.09.2012313/2011 Z. z.
18.01.10.2012 - 20.12.2012246/2012 Z. z.
19.21.12.2012 - 31.12.2012
20.01.01.2013 - 03.07.2013334/2012 Z. z.
21.21.06.2013 - 03.07.2013428/2012 Z. z.
22.04.07.2013 - 31.07.2013189/2013 Z. z.
23.01.08.2013 - 31.01.2014204/2013 Z. z.
24.01.02.2014 - 30.04.20151/2014 Z. z.
25.01.05.2015 - 31.08.201573/2015 Z. z.
26.01.09.2015 - 31.12.2015174/2015 Z. z.
27.01.01.2016 - 30.06.2016397/2015 Z. z., 87/2015 Z. z., 444/2015 Z. z., 78/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 398/2015 Z. z.
28.01.07.2016 - 31.12.201691/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.
29.01.01.2017 - 07.11.2017316/2016 Z. z.
30.08.11.2017 - 31.12.2017264/2017 Z. z.
31.01.01.2018 - 30.06.2018274/2017 Z. z.
32.01.07.2018 - 31.12.2018161/2018 Z. z.
33.01.01.2019 - 19.02.2019321/2018 Z. z.
34.20.02.2019 - 30.06.201938/2019 Z. z.
35.01.07.2019 - 31.07.201935/2019 Z. z.
36.01.08.2019 - 214/2019 Z. z.