História predpisu 198/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.05.2005 -