História predpisu 189/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2005 - 30.11.2010