História predpisu 153/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.04.2005 -