Chronologický register predpisov ročníka 2005

Číslo predpisu Názov predpisu
300/2005 Z. z. Trestný zákon
301/2005 Z. z. Trestný poriadok