História predpisu 96/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2004 -