História predpisu 597/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.11.2004 -