História predpisu 581/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2004 - 31.12.2004
3.01.01.2005 - 31.08.2005719/2004 Z. z.
4.01.09.2005 - 31.12.2005353/2005 Z. z.
5.01.01.2006 - 31.01.20067/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 353/2005 Z. z., 538/2005 Z. z.
6.01.02.2006 - 31.05.200625/2006 Z. z.
7.01.06.2006 - 31.12.2006282/2006 Z. z.
8.01.01.2007 - 14.01.2007522/2006 Z. z., 538/2005 Z. z.
9.15.01.2007 - 31.08.200712/2007 Z. z.
10.01.09.2007 - 30.09.2007309/2007 Z. z., 215/2007 Z. z.
11.01.10.2007 - 31.12.2007358/2007 Z. z.
12.01.01.2008 - 30.06.2008530/2007 Z. z., 594/2007 Z. z., 330/2007 Z. z.
13.01.07.2008 - 31.08.2008232/2008 Z. z.
14.01.09.2008 - 31.12.2008297/2008 Z. z.
15.01.01.2009 - 31.05.2009461/2008 Z. z., 581/2008 Z. z.
16.01.06.2009 - 20.12.2009192/2009 Z. z.
17.21.12.2009 - 30.04.2010533/2009 Z. z.
18.01.05.2010 - 23.03.2011121/2010 Z. z.
19.24.03.2011 - 31.03.201179/2011 Z. z.
20.01.04.2011 - 30.04.201197/2011 Z. z., 34/2011 Z. z.
21.01.05.2011 - 31.07.2011133/2011 Z. z.
22.01.08.2011 - 31.08.2011250/2011 Z. z., 34/2011 Z. z.
23.01.09.2011 - 31.10.201134/2011 Z. z., 250/2011 Z. z.
24.01.11.2011 - 30.11.201134/2011 Z. z.
25.01.12.2011 - 31.03.2012362/2011 Z. z.
26.01.04.2012 - 30.06.201234/2011 Z. z.
27.01.07.2012 - 14.10.2012185/2012 Z. z.
28.15.10.2012 - 31.12.2012313/2012 Z. z.
29.01.01.2013 - 31.03.2013421/2012 Z. z.
30.01.04.2013 - 30.06.201341/2013 Z. z.
31.01.07.2013 - 30.09.2013153/2013 Z. z.
32.01.10.2013 - 31.10.2013220/2013 Z. z.
33.01.11.2013 - 31.12.2013338/2013 Z. z.
34.01.01.2014 - 30.06.2014153/2013 Z. z., 547/2011 Z. z., 352/2013 Z. z., 41/2013 Z. z.
35.01.07.2014 - 30.04.2015185/2014 Z. z.
36.01.05.2015 - 31.05.201577/2015 Z. z.
37.01.06.2015 - 31.08.201577/2015 Z. z.
38.01.09.2015 - 31.10.201577/2015 Z. z.
39.01.11.2015 - 31.12.2015265/2015 Z. z.
40.01.01.2016 - 30.06.2016265/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 429/2015 Z. z.
41.01.07.2016 - 31.10.201691/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.
42.01.11.2016 - 31.12.2016286/2016 Z. z.
43.01.01.2017 - 31.01.2017356/2016 Z. z.
44.01.02.2017 - 28.02.2017315/2016 Z. z.
45.01.03.2017 - 28.04.201741/2017 Z. z.
46.29.04.2017 - 31.05.2017317/2016 Z. z.
47.01.06.2017 - 30.06.201741/2017 Z. z., 77/2015 Z. z.
48.01.07.2017 - 31.07.2017356/2016 Z. z.
49.01.08.2017 - 31.10.2017315/2016 Z. z.
50.01.11.2017 - 31.12.2017257/2017 Z. z., 238/2017 Z. z.
51.01.01.2018 - 31.03.2018351/2017 Z. z., 336/2017 Z. z., 266/2017 Z. z., 77/2015 Z. z.
52.01.04.2018 - 30.04.201887/2018 Z. z.
53.01.05.2018 - 14.06.2018351/2017 Z. z., 109/2018 Z. z.
54.15.06.2018 - 30.06.2018156/2018 Z. z.
55.01.07.2018 - 31.08.2018192/2018 Z. z.
56.01.09.2018 - 29.12.2018177/2018 Z. z.
57.30.12.2018 - 31.12.2018351/2018 Z. z.
58.01.01.2019 - 28.02.2019345/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 351/2018 Z. z.
59.01.03.2019 - 31.05.2019351/2018 Z. z.
60.01.06.2019 - 30.06.2019139/2019 Z. z., 351/2018 Z. z.
61.01.07.2019 - 31.08.201935/2019 Z. z.
62.01.09.2019 - 30.11.2019221/2019 Z. z.
63.01.12.2019 - 31.12.2019221/2019 Z. z.
64.01.01.2020 - 20.05.2020231/2019 Z. z., 398/2019 Z. z., 351/2017 Z. z.
65.21.05.2020 - 28.09.2020125/2020 Z. z.
66.29.09.2020 - 31.12.2020264/2020 Z. z.
67.01.01.2021 - 31.03.2021392/2020 Z. z.
68.01.04.2021 - 12.04.202181/2021 Z. z.
69.13.04.2021 - 30.04.2021133/2021 Z. z.
70.01.05.2021 - 29.06.2021392/2020 Z. z.
71.30.06.2021 - 14.07.2021252/2021 Z. z.
72.15.07.2021 - 31.08.2021252/2021 Z. z.
73.01.09.2021 - 30.09.2021252/2021 Z. z.
74.01.10.2021 - 31.12.2021252/2021 Z. z.
75.01.01.2022 - 14.01.2022540/2021 Z. z., 358/2021 Z. z., 81/2021 Z. z., 310/2021 Z. z.
76.15.01.2022 - 31.03.20222/2022 Z. z.
77.01.04.2022 - 31.05.202267/2022 Z. z.
78.01.06.2022 - 31.07.2022125/2022 Z. z.
79.01.08.2022 - 30.11.2022267/2022 Z. z., 266/2022 Z. z.
80.01.12.2022 - 30.12.2022392/2022 Z. z., 390/2022 Z. z., 310/2021 Z. z.
81.31.12.2022 - 31.12.2022518/2022 Z. z.
82.01.01.2023 - 30.04.2023420/2022 Z. z., 540/2021 Z. z., 518/2022 Z. z.
83.01.05.2023 - 30.06.2023518/2022 Z. z.
84.01.07.2023 - 31.07.2023518/2022 Z. z.
85.01.08.2023 - 30.11.2023285/2023 Z. z.
86.01.12.2023 - 31.12.2023518/2022 Z. z.
87.01.01.2024 - 31.01.2024293/2023 Z. z., 530/2023 Z. z., 358/2021 Z. z., 285/2023 Z. z., 540/2021 Z. z., 518/2022 Z. z.
88.01.02.2024 - 29.02.20247/2024 Z. z.
89.01.03.2024 - 309/2023 Z. z.