História predpisu 580/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2005 - 31.08.2005718/2004 Z. z.
3.01.09.2005 - 31.12.2005305/2005 Z. z., 352/2005 Z. z.
4.01.01.2006 - 31.05.2006660/2005 Z. z.
5.01.06.2006 - 28.09.2006282/2006 Z. z.
6.29.09.2006 - 31.12.2006522/2006 Z. z.
7.01.01.2007 - 30.09.2007673/2006 Z. z.
8.01.10.2007 - 31.12.2007358/2007 Z. z.
9.01.01.2008 - 31.03.2008518/2007 Z. z., 594/2007 Z. z., 530/2007 Z. z.
10.01.04.2008 - 31.12.20088/2008 Z. z.
11.01.01.2009 - 31.05.2009461/2008 Z. z., 581/2008 Z. z.
12.01.06.2009 - 03.06.2009192/2009 Z. z.
13.04.06.2009 - 31.12.2009192/2009 Z. z.
14.01.01.2010 - 27.02.2010533/2009 Z. z., 108/2009 Z. z.
15.28.02.2010 - 30.04.2010581/2008 Z. z.
16.01.05.2010 - 31.05.2010121/2010 Z. z.
17.01.06.2010 - 30.06.2010136/2010 Z. z.
18.01.07.2010 - 31.12.2010151/2010 Z. z.
19.01.01.2011 - 30.04.2011499/2010 Z. z., 581/2008 Z. z.
20.01.05.2011 - 31.07.2011133/2011 Z. z.
21.01.08.2011 - 30.06.2012250/2011 Z. z.
22.01.07.2012 - 31.12.2012185/2012 Z. z.
23.01.01.2013 - 31.03.2013395/2012 Z. z., 421/2012 Z. z., 252/2012 Z. z.
24.01.04.2013 - 30.06.201341/2013 Z. z.
25.01.07.2013 - 30.09.2013153/2013 Z. z.
26.01.10.2013 - 31.10.2013220/2013 Z. z.
27.01.11.2013 - 31.12.2013338/2013 Z. z.
28.01.01.2014 - 29.06.2014338/2013 Z. z., 463/2013 Z. z., 220/2013 Z. z.
29.30.06.2014 - 31.12.2014185/2014 Z. z.
30.01.01.2015 - 30.04.2015364/2014 Z. z.
31.01.05.2015 - 30.07.201577/2015 Z. z.
32.31.07.2015 - 31.10.2015148/2015 Z. z.
33.01.11.2015 - 14.12.2015265/2015 Z. z.
34.15.12.2015 - 31.12.2015336/2015 Z. z.
35.01.01.2016 - 01.01.2016428/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 429/2015 Z. z., 253/2015 Z. z.
36.02.01.2016 - 29.04.2016378/2015 Z. z., 429/2015 Z. z.
37.30.04.2016 - 30.06.2016167/2016 Z. z.
38.01.05.2016 - 31.05.201677/2015 Z. z., 77/2015 Z. z.
39.01.06.2016 - 30.06.2016148/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 153/2013 Z. z.
40.01.07.2016 - 31.10.2016125/2016 Z. z.
41.01.11.2016 - 31.12.2016286/2016 Z. z.
42.01.01.2017 - 28.02.2017341/2016 Z. z., 356/2016 Z. z.
43.01.03.2017 - 30.04.201741/2017 Z. z., 356/2016 Z. z.
44.01.05.2017 - 31.05.201777/2015 Z. z., 41/2017 Z. z.
45.01.06.2017 - 31.10.2017153/2013 Z. z., 41/2017 Z. z., 77/2015 Z. z., 148/2015 Z. z.
46.01.11.2017 - 31.12.2017256/2017 Z. z., 238/2017 Z. z.
47.01.01.2018 - 30.04.201841/2017 Z. z., 153/2013 Z. z., 351/2017 Z. z., 77/2015 Z. z.
48.01.05.2018 - 14.06.201863/2018 Z. z.
49.15.06.2018 - 29.12.2018156/2018 Z. z.
50.30.12.2018 - 31.12.2018351/2018 Z. z., 366/2018 Z. z.
51.01.01.2019 - 28.02.2019351/2018 Z. z., 376/2018 Z. z.
52.01.03.2019 - 31.05.2019351/2018 Z. z.
53.01.06.2019 - 31.10.2019139/2019 Z. z.
54.01.11.2019 - 30.11.2019343/2019 Z. z.
55.01.12.2019 - 31.12.2019221/2019 Z. z.
56.01.01.2020 - 31.12.2020310/2019 Z. z., 351/2018 Z. z., 231/2019 Z. z., 321/2019 Z. z.
57.01.01.2021 - 467/2019 Z. z.