História predpisu 578/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2004 - 31.12.2004
3.01.01.2005 - 31.08.2005720/2004 Z. z.
4.01.09.2005 - 31.12.2005351/2005 Z. z.
5.01.01.2006 - 31.05.2006538/2005 Z. z.
6.01.06.2006 - 30.09.2006282/2006 Z. z.
7.01.10.2006 - 31.12.2006527/2006 Z. z.
8.01.01.2007 - 11.01.2007282/2006 Z. z., 351/2005 Z. z., 538/2005 Z. z.
9.12.01.2007 - 30.06.200718/2007 Z. z.
10.01.07.2007 - 19.10.2007272/2007 Z. z.
11.20.10.2007 - 29.12.2007464/2007 Z. z.
12.30.12.2007 - 31.12.2007653/2007 Z. z.
13.01.01.2008 - 12.06.2008653/2007 Z. z., 330/2007 Z. z.
14.13.06.2008 - 31.08.2008206/2008 Z. z.
15.01.09.2008 - 31.12.2008284/2008 Z. z.
16.01.01.2009 - 31.05.2009461/2008 Z. z., 447/2008 Z. z., 560/2008 Z. z.
17.01.06.2009 - 03.06.2009192/2009 Z. z.
18.04.06.2009 - 31.12.2009214/2009 Z. z.
19.01.01.2010 - 31.01.2010192/2009 Z. z.
20.01.02.2010 - 31.05.20108/2010 Z. z.
21.01.06.2010 - 31.03.2011133/2010 Z. z.
22.01.04.2011 - 31.07.201134/2011 Z. z.
23.01.08.2011 - 11.11.2011250/2011 Z. z.
24.12.11.2011 - 30.11.2011390/2011 Z. z.
25.01.12.2011 - 31.12.2011362/2011 Z. z.
26.01.01.2012 - 04.01.2012512/2011 Z. z.
27.05.01.2012 - 30.06.20125/2012 Z. z.
28.01.07.2012 - 30.09.2012512/2011 Z. z.
29.01.10.2012 - 14.10.2012185/2012 Z. z.
30.15.10.2012 - 31.12.2012313/2012 Z. z.
31.01.01.2013 - 31.03.2013324/2012 Z. z.
32.01.04.2013 - 30.06.201341/2013 Z. z.
33.01.07.2013 - 31.07.2013153/2013 Z. z.
34.01.08.2013 - 30.09.2013204/2013 Z. z.
35.01.10.2013 - 30.11.2013220/2013 Z. z.
36.01.12.2013 - 31.12.2013365/2013 Z. z.
37.01.01.2014 - 30.06.2014220/2013 Z. z.
38.01.07.2014 - 30.11.2014185/2014 Z. z.
39.01.12.2014 - 31.12.2014333/2014 Z. z.
40.01.01.2015 - 31.03.2015333/2014 Z. z.
41.01.04.2015 - 30.04.201553/2015 Z. z.
42.01.05.2015 - 31.05.201577/2015 Z. z.
43.01.06.2015 - 31.08.201553/2015 Z. z., 77/2015 Z. z.
44.01.09.2015 - 31.12.201577/2015 Z. z.
45.01.01.2016 - 29.04.201677/2015 Z. z., 393/2015 Z. z., 428/2015 Z. z., 422/2015 Z. z.
46.30.04.2016 - 30.06.2016167/2016 Z. z.
47.01.07.2016 - 31.12.201691/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.
48.01.01.2017 - 31.01.2017356/2016 Z. z.
49.01.02.2017 - 28.02.2017317/2016 Z. z.
50.01.03.2017 - 28.04.201741/2017 Z. z.
51.29.04.2017 - 30.04.2017317/2016 Z. z.
52.01.05.2017 - 30.06.201792/2017 Z. z.
53.01.07.2017 - 31.10.2017428/2015 Z. z.
54.01.11.2017 - 31.12.2017257/2017 Z. z.
55.01.01.2018 - 14.01.2018351/2017 Z. z., 41/2017 Z. z., 77/2015 Z. z., 153/2013 Z. z.
56.15.01.2018 - 31.03.20184/2018 Z. z.
57.01.04.2018 - 30.04.201887/2018 Z. z.
58.01.05.2018 - 14.06.2018351/2017 Z. z., 109/2018 Z. z.
59.15.06.2018 - 30.06.2018156/2018 Z. z.
60.01.07.2018 - 31.08.2018192/2018 Z. z., 351/2017 Z. z.
61.01.09.2018 - 31.10.2018177/2018 Z. z., 156/2018 Z. z.
62.01.11.2018 - 31.12.2018270/2018 Z. z.
63.01.01.2019 - 28.02.2019374/2018 Z. z., 336/2017 Z. z., 177/2018 Z. z., 351/2018 Z. z.
64.01.03.2019 - 31.05.2019374/2018 Z. z.
65.01.06.2019 - 31.07.2019139/2019 Z. z.
66.01.08.2019 - 31.08.2019212/2019 Z. z.
67.01.09.2019 - 31.12.2019192/2018 Z. z.
68.01.01.2020 - 20.05.2020231/2019 Z. z., 398/2019 Z. z., 374/2018 Z. z., 383/2019 Z. z.
69.21.05.2020 - 17.06.2020125/2020 Z. z.
70.18.06.2020 - 08.09.2020158/2020 Z. z.
71.09.09.2020 - 13.11.2020243/2020 Z. z.
72.14.11.2020 - 03.12.2020319/2020 Z. z.
73.04.12.2020 - 31.12.2020346/2020 Z. z., 347/2020 Z. z.
74.01.01.2021 - 18.01.2021393/2020 Z. z., 392/2020 Z. z., 467/2019 Z. z., 139/2019 Z. z.
75.19.01.2021 - 12.04.20219/2021 Z. z.
76.13.04.2021 - 30.04.2021133/2021 Z. z.
77.01.05.2021 - 31.07.2021392/2020 Z. z.
78.01.08.2021 - 31.08.2021264/2021 Z. z., 213/2021 Z. z.
79.01.09.2021 - 31.12.202192/2017 Z. z., 252/2021 Z. z.
80.01.01.2022 - 14.01.2022540/2021 Z. z., 310/2021 Z. z.
81.15.01.2022 - 14.03.20222/2022 Z. z.
82.15.03.2022 - 29.03.202267/2022 Z. z.
83.30.03.2022 - 31.03.202292/2022 Z. z.
84.01.04.2022 - 29.06.2022310/2021 Z. z., 67/2022 Z. z.
85.30.06.2022 - 31.07.2022252/2021 Z. z., 67/2022 Z. z.
86.01.08.2022 - 30.11.2022267/2022 Z. z., 266/2022 Z. z.
87.01.12.2022 - 29.12.2022390/2022 Z. z.
88.30.12.2022 - 30.12.2022518/2022 Z. z.
89.31.12.2022 - 31.12.2022518/2022 Z. z.
90.01.01.2023 - 28.02.2023341/2022 Z. z., 419/2022 Z. z., 540/2021 Z. z., 518/2022 Z. z., 267/2022 Z. z.
91.01.03.2023 - 14.04.2023495/2022 Z. z.
92.15.04.2023 - 31.07.2023119/2023 Z. z.
93.01.08.2023 - 31.08.2023285/2023 Z. z.
94.01.09.2023 - 31.12.2023310/2023 Z. z.
95.01.01.2024 - 06.06.2024285/2023 Z. z., 540/2021 Z. z., 518/2022 Z. z.
96.07.06.2024 - 30.06.2024125/2024 Z. z.
97.01.07.2024 - 31.08.2025125/2024 Z. z.
98.01.09.2025 - 285/2023 Z. z.