História predpisu 577/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2005 - 31.08.2005720/2004 Z. z.
3.01.09.2005 - 31.12.2005347/2005 Z. z.
4.01.01.2006 - 31.05.2006660/2005 Z. z., 538/2005 Z. z.
5.01.06.2006 - 30.09.2006342/2006 Z. z.
6.01.10.2006 - 31.12.2007522/2006 Z. z.
7.01.01.2008 - 31.03.2009661/2007 Z. z.
8.01.04.2009 - 30.11.200981/2009 Z. z.
9.01.12.2009 - 31.03.2011402/2009 Z. z.
10.01.04.2011 - 30.11.201134/2011 Z. z.
11.01.12.2011 - 31.03.2013363/2011 Z. z.
12.01.04.2013 - 31.08.201341/2013 Z. z.
13.01.09.2013 - 30.09.2013220/2013 Z. z.
14.01.10.2013 - 30.11.2013220/2013 Z. z.
15.01.12.2013 - 30.06.2014365/2013 Z. z.
16.01.07.2014 - 31.03.2015185/2014 Z. z.
17.01.04.2015 - 30.04.201553/2015 Z. z.
18.01.05.2015 - 31.12.201577/2015 Z. z.
19.01.01.2016 - 31.12.2016428/2015 Z. z.
20.01.01.2017 - 31.10.2017356/2016 Z. z.
21.01.11.2017 - 31.12.2017257/2017 Z. z.
22.01.01.2018 - 31.03.2018351/2017 Z. z.
23.01.04.2018 - 30.04.201887/2018 Z. z.
24.01.05.2018 - 31.12.2018351/2017 Z. z., 109/2018 Z. z.
25.01.01.2019 - 31.05.2019374/2018 Z. z.
26.01.06.2019 - 20.05.2020139/2019 Z. z.
27.21.05.2020 - 31.12.2020125/2020 Z. z.
28.01.01.2021 - 12.04.2021393/2020 Z. z., 392/2020 Z. z.
29.13.04.2021 - 31.12.2021133/2021 Z. z.
30.01.01.2022 - 31.07.2022532/2021 Z. z., 374/2018 Z. z.
31.01.08.2022 - 31.12.2022267/2022 Z. z.
32.01.01.2023 - 31.12.2023420/2022 Z. z., 518/2022 Z. z.
33.01.01.2024 - 423/2022 Z. z., 285/2023 Z. z., 540/2021 Z. z.