História predpisu 576/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2005 - 31.03.2005
3.01.04.2005 - 31.08.200582/2005 Z. z.
4.01.09.2005 - 31.12.2005350/2005 Z. z.
5.01.01.2006 - 31.05.2006300/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 538/2005 Z. z.
6.01.06.2006 - 31.12.2007282/2006 Z. z.
7.01.01.2008 - 30.03.2008518/2007 Z. z., 662/2007 Z. z.
8.31.03.2008 - 20.12.2008662/2007 Z. z.
9.21.12.2008 - 31.05.2009489/2008 Z. z.
10.01.06.2009 - 31.08.2009192/2009 Z. z.
11.01.09.2009 - 31.12.2009345/2009 Z. z.
12.01.01.2010 - 30.04.2010489/2008 Z. z.
13.01.05.2010 - 31.05.2010132/2010 Z. z.
14.01.06.2010 - 31.03.2011133/2010 Z. z.
15.01.04.2011 - 30.06.201134/2011 Z. z.
16.01.07.2011 - 14.10.2012172/2011 Z. z.
17.15.10.2012 - 31.12.2012313/2012 Z. z.
18.01.01.2013 - 31.03.2013345/2012 Z. z.
19.01.04.2013 - 30.06.201341/2013 Z. z.
20.01.07.2013 - 31.08.2013153/2013 Z. z.
21.01.09.2013 - 30.09.2013160/2013 Z. z.
22.01.10.2013 - 30.11.2013220/2013 Z. z.
23.01.12.2013 - 30.06.2014365/2013 Z. z.
24.01.07.2014 - 31.07.2014185/2014 Z. z.
25.01.08.2014 - 31.03.2015204/2014 Z. z.
26.01.04.2015 - 30.04.201553/2015 Z. z.
27.01.05.2015 - 31.12.201577/2015 Z. z.
28.01.01.2016 - 01.01.2016428/2015 Z. z., 422/2015 Z. z.
29.02.01.2016 - 29.04.2016378/2015 Z. z.
30.30.04.2016 - 30.06.2016167/2016 Z. z.
31.01.07.2016 - 31.12.2016125/2016 Z. z.
32.01.01.2017 - 28.04.2017386/2016 Z. z.
33.29.04.2017 - 31.10.2017317/2016 Z. z.
34.01.11.2017 - 31.12.2017257/2017 Z. z.
35.01.01.2018 - 31.03.2018351/2017 Z. z., 77/2015 Z. z.
36.01.04.2018 - 30.04.201887/2018 Z. z., 61/2018 Z. z.
37.01.05.2018 - 30.06.2018351/2017 Z. z., 109/2018 Z. z.
38.01.07.2018 - 31.10.2018192/2018 Z. z., 351/2017 Z. z.
39.01.11.2018 - 31.12.2018287/2018 Z. z.
40.01.01.2019 - 31.05.2019374/2018 Z. z.
41.01.06.2019 - 31.12.2019374/2018 Z. z., 139/2019 Z. z.
42.01.01.2020 - 05.04.2020231/2019 Z. z., 398/2019 Z. z., 374/2018 Z. z., 383/2019 Z. z.
43.06.04.2020 - 20.05.202069/2020 Z. z.
44.21.05.2020 - 25.05.2020125/2020 Z. z.
45.26.05.2020 - 22.06.2020383/2019 Z. z.
46.23.06.2020 - 13.11.2020165/2020 Z. z.
47.14.11.2020 - 31.12.2020319/2020 Z. z.
48.01.01.2021 - 18.01.2021392/2020 Z. z., 467/2019 Z. z.
49.19.01.2021 - 31.03.20219/2021 Z. z.
50.01.04.2021 - 12.04.202182/2021 Z. z.
51.13.04.2021 - 30.04.2021133/2021 Z. z.
52.01.05.2021 - 31.07.2021392/2020 Z. z.
53.01.08.2021 - 31.08.2021213/2021 Z. z.
54.01.09.2021 - 31.12.2021252/2021 Z. z.
55.01.01.2022 - 14.01.2022358/2021 Z. z., 540/2021 Z. z., 532/2021 Z. z., 374/2018 Z. z.
56.15.01.2022 - 30.01.20222/2022 Z. z.
57.31.01.2022 - 14.03.2022532/2021 Z. z., 383/2019 Z. z., 156/2018 Z. z.
58.15.03.2022 - 30.04.202267/2022 Z. z.
59.01.05.2022 - 31.05.2022102/2022 Z. z.
60.01.06.2022 - 31.07.2022125/2022 Z. z.
61.01.08.2022 - 30.11.2022267/2022 Z. z.
62.01.12.2022 - 31.12.2022390/2022 Z. z.
63.01.01.2023 - 28.02.2023420/2022 Z. z., 494/2022 Z. z., 518/2022 Z. z.
64.01.03.2023 - 14.04.2023495/2022 Z. z.
65.15.04.2023 - 30.04.2023119/2023 Z. z.
66.01.05.2023 - 31.05.2023110/2023 Z. z.
67.01.06.2023 - 31.07.2023495/2022 Z. z.
68.01.08.2023 - 31.12.2023293/2023 Z. z.
69.01.01.2024 - 31.05.2024125/2022 Z. z., 540/2021 Z. z., 374/2018 Z. z.
70.01.06.2024 - 331/2022 Z. z.