História predpisu 561/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2005 - 31.12.2005
3.01.01.2006 -