História predpisu 43/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2004 - 14.04.2004
3.15.04.2004 - 31.07.2004186/2004 Z. z.
4.01.08.2004 - 31.12.2004439/2004 Z. z.
5.01.01.2005 - 31.12.2005721/2004 Z. z.
6.01.01.2006 - 31.07.2006747/2004 Z. z.
7.01.08.2006 - 31.12.2006310/2006 Z. z.
8.01.01.2007 - 30.04.2007677/2006 Z. z., 310/2006 Z. z., 644/2006 Z. z.
9.01.05.2007 - 31.12.2007209/2007 Z. z.
10.01.01.2008 - 29.02.2008555/2007 Z. z., 659/2007 Z. z., 519/2007 Z. z.
11.01.03.2008 - 14.11.200862/2008 Z. z.
12.15.11.2008 - 31.12.2008434/2008 Z. z.
13.01.01.2009 - 30.06.2009659/2007 Z. z., 449/2008 Z. z.
14.01.07.2009 - 31.12.2009137/2009 Z. z.
15.01.01.2010 - 26.03.2010572/2009 Z. z.
16.27.03.2010 - 13.09.2010105/2010 Z. z.
17.14.09.2010 - 31.12.2010355/2010 Z. z.
18.01.01.2011 - 31.10.2011543/2010 Z. z.
19.01.11.2011 - 31.03.2012334/2011 Z. z.
20.01.04.2012 - 31.08.2012546/2011 Z. z., 334/2011 Z. z.
21.01.09.2012 - 31.12.2012252/2012 Z. z.
22.01.01.2013 - 09.06.2013413/2012 Z. z., 252/2012 Z. z.
23.10.06.2013 - 31.12.2013132/2013 Z. z.
24.01.01.2014 - 30.06.2014547/2011 Z. z., 252/2012 Z. z., 352/2013 Z. z.
25.01.07.2014 - 30.11.2014183/2014 Z. z.
26.01.12.2014 - 31.12.2014301/2014 Z. z.
27.01.01.2015 - 14.03.2015183/2014 Z. z.
28.15.03.2015 - 30.06.201525/2015 Z. z.
29.01.07.2015 - 31.12.2015140/2015 Z. z.
30.01.01.2016 - 30.06.2016140/2015 Z. z.
31.01.07.2016 - 30.11.201691/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.
32.01.12.2016 - 31.12.2017292/2016 Z. z.
33.01.01.2018 - 31.01.2018279/2017 Z. z.
34.01.02.2018 - 30.04.201897/2017 Z. z.
35.01.05.2018 - 31.08.2018109/2018 Z. z.
36.01.09.2018 - 31.12.2018177/2018 Z. z.
37.01.01.2019 - 31.12.2019177/2018 Z. z.
38.01.01.2020 - 31.03.2020231/2019 Z. z., 234/2019 Z. z.
39.01.04.2020 - 03.04.202046/2020 Z. z.
40.04.04.2020 - 05.04.202066/2020 Z. z.
41.06.04.2020 - 24.04.202068/2020 Z. z.
42.25.04.2020 - 30.10.202095/2020 Z. z.
43.31.10.2020 - 31.12.2020296/2020 Z. z.
44.01.01.2021 - 31.12.2021234/2019 Z. z., 275/2020 Z. z.
45.01.01.2022 - 31.03.2022310/2021 Z. z.
46.01.04.2022 - 12.04.2022101/2022 Z. z.
47.13.04.2022 - 31.10.2022125/2022 Z. z.
48.01.11.2022 - 30.11.2022352/2022 Z. z.
49.01.12.2022 - 31.12.2022101/2022 Z. z., 310/2021 Z. z.
50.01.01.2023 - 30.04.2023352/2022 Z. z., 125/2022 Z. z., 317/2018 Z. z., 399/2022 Z. z.
51.01.05.2023 - 31.07.2023399/2022 Z. z.
52.01.08.2023 - 31.12.2023274/2023 Z. z.
53.01.01.2024 - 29.02.2024530/2023 Z. z., 210/2023 Z. z.
54.01.03.2024 - 30.06.2024309/2023 Z. z.
55.01.07.2024 - 31.12.202587/2024 Z. z., 108/2024 Z. z.
56.01.01.2026 - 399/2022 Z. z., 87/2024 Z. z.