História predpisu 412/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2004 - 30.06.2005