História predpisu 394/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.07.2004 -