História predpisu 342/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2004 -