História predpisu 266/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.2004 -