História predpisu 222/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2004 - 30.06.2004
3.01.07.2004 - 31.12.2004350/2004 Z. z.
4.01.01.2005 - 31.08.2005651/2004 Z. z.
5.01.09.2005 - 31.12.2005340/2005 Z. z.
6.01.01.2006 - 31.12.2006523/2005 Z. z.
7.01.01.2007 - 30.09.2007656/2006 Z. z.
8.01.10.2007 - 31.12.2007215/2007 Z. z.
9.01.01.2008 - 30.11.2008593/2007 Z. z.
10.01.12.2008 - 31.12.2008378/2008 Z. z.
11.01.01.2009 - 31.03.2009465/2008 Z. z.
12.01.04.2009 - 30.06.200983/2009 Z. z.
13.01.07.2009 - 31.12.2009258/2009 Z. z.
14.01.01.2010 - 30.04.2010563/2009 Z. z., 471/2009 Z. z.
15.01.05.2010 - 31.12.201083/2010 Z. z.
16.01.01.2011 - 30.11.2011490/2010 Z. z.
17.01.12.2011 - 31.12.2011406/2011 Z. z.
18.01.01.2012 - 30.09.2012331/2011 Z. z.
19.01.10.2012 - 31.12.2012246/2012 Z. z., 331/2011 Z. z.
20.01.01.2013 - 01.01.2013331/2011 Z. z., 246/2012 Z. z., 440/2012 Z. z.
21.02.01.2013 - 31.12.2013440/2012 Z. z.
22.31.12.2013 - 31.12.2013360/2013 Z. z.
23.01.01.2014 - 30.09.2014246/2012 Z. z., 360/2013 Z. z.
24.01.10.2014 - 31.12.2014218/2014 Z. z.
25.01.01.2015 - 30.06.2015218/2014 Z. z.
26.01.07.2015 - 31.12.2015218/2014 Z. z.
27.01.01.2016 - 31.03.2016268/2015 Z. z.
28.01.04.2016 - 30.04.2016268/2015 Z. z.
29.01.05.2016 - 30.12.2016360/2015 Z. z.
30.31.12.2016 - 31.12.2016297/2016 Z. z.
31.01.01.2017 - 31.12.2017298/2016 Z. z., 297/2016 Z. z.
32.01.01.2018 - 31.12.2018334/2017 Z. z.
33.01.01.2019 - 31.03.2019369/2018 Z. z., 112/2018 Z. z., 323/2018 Z. z.
34.01.04.2019 - 30.09.2019368/2018 Z. z.
35.01.10.2019 - 31.12.2019369/2018 Z. z.
36.01.01.2020 - 369/2018 Z. z.