História predpisu 216/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2004 -