História predpisu 138/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.03.2004 -