História predpisu 115/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.03.2004 -