História predpisu 112/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.03.2004 -