História predpisu 88/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.03.2003 -