História predpisu 604/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2004 - 30.11.2009