História predpisu 596/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2004 - 30.06.2004
3.01.07.2004 - 31.12.2004365/2004 Z. z.
4.01.01.2005 - 31.01.2005564/2004 Z. z.
5.01.02.2005 - 31.12.20055/2005 Z. z.
6.01.01.2006 - 30.06.2006475/2005 Z. z.
7.01.07.2006 - 31.12.2006279/2006 Z. z.
8.01.01.2007 - 31.08.2008689/2006 Z. z.
9.01.09.2008 - 31.12.2008245/2008 Z. z.
10.01.01.2009 - 03.06.2009462/2008 Z. z.
11.04.06.2009 - 31.08.2009214/2009 Z. z.
12.01.09.2009 - 31.12.2009179/2009 Z. z., 184/2009 Z. z.
13.01.01.2010 - 28.02.2011179/2009 Z. z.
14.01.03.2011 - 31.12.201238/2011 Z. z.
15.01.01.2013 - 31.10.2013325/2012 Z. z., 345/2012 Z. z.
16.01.11.2013 - 31.12.2013312/2013 Z. z.
17.01.01.2014 - 28.02.2014464/2013 Z. z.
18.01.03.2014 - 31.03.2015464/2013 Z. z.
19.01.04.2015 - 31.08.201561/2015 Z. z.
20.01.09.2015 - 31.12.201561/2015 Z. z., 188/2015 Z. z.
21.01.01.2016 - 30.06.2016422/2015 Z. z.
22.01.07.2016 - 31.08.201791/2016 Z. z.
23.01.09.2017 - 14.03.2018177/2017 Z. z., 182/2017 Z. z.
24.15.03.2018 - 23.05.201854/2018 Z. z.
25.24.05.2018 - 31.08.2018182/2017 Z. z.
26.01.09.2018 - 19.12.2018209/2018 Z. z., 182/2017 Z. z.
27.20.12.2018 - 31.12.2018365/2018 Z. z.
28.01.01.2019 - 15.07.2019365/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
29.16.07.2019 - 31.08.2019209/2019 Z. z.
30.01.09.2019 - 30.11.2019209/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 138/2019 Z. z.
31.01.12.2019 - 31.12.2019221/2019 Z. z.
32.01.01.2020 - 31.12.2020381/2019 Z. z.
33.01.01.2021 - 209/2019 Z. z.