História predpisu 595/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2004 - 14.04.2004
3.15.04.2004 - 30.04.2004191/2004 Z. z.
4.01.05.2004 - 08.07.2004177/2004 Z. z.
5.09.07.2004 - 13.10.2004391/2004 Z. z.
6.14.10.2004 - 31.10.2004538/2004 Z. z.
7.01.11.2004 - 31.12.2004539/2004 Z. z.
8.01.01.2005 - 28.02.2005659/2004 Z. z., 43/2004 Z. z.
9.01.03.2005 - 30.06.200568/2005 Z. z.
10.01.07.2005 - 19.07.2005659/2004 Z. z.
11.20.07.2005 - 31.08.2005314/2005 Z. z.
12.01.09.2005 - 14.12.2005314/2005 Z. z.
13.15.12.2005 - 31.12.2005534/2005 Z. z.
14.01.01.2006 - 30.04.2006660/2005 Z. z., 534/2005 Z. z.
15.01.05.2006 - 28.12.2006659/2004 Z. z., 534/2005 Z. z.
16.29.12.2006 - 31.12.2006688/2006 Z. z.
17.01.01.2007 - 28.02.2007688/2006 Z. z.
18.01.03.2007 - 31.03.200776/2007 Z. z.
19.01.04.2007 - 30.04.2007688/2006 Z. z.
20.01.05.2007 - 31.12.2007209/2007 Z. z.
21.01.01.2008 - 31.05.2008621/2007 Z. z., 653/2007 Z. z., 561/2007 Z. z., 519/2007 Z. z.
22.01.06.2008 - 14.12.2008168/2008 Z. z.
23.15.12.2008 - 31.12.2008514/2008 Z. z.
24.01.01.2009 - 28.02.2009530/2007 Z. z., 567/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 563/2008 Z. z., 621/2007 Z. z.
25.01.03.2009 - 31.08.200960/2009 Z. z.
26.01.09.2009 - 31.12.2009184/2009 Z. z.
27.01.01.2010 - 29.09.2010504/2009 Z. z., 465/2008 Z. z., 563/2009 Z. z., 621/2007 Z. z., 185/2009 Z. z.
28.30.09.2010 - 31.12.2010374/2010 Z. z.
29.01.01.2011 - 30.04.2011504/2009 Z. z., 548/2010 Z. z.
30.01.05.2011 - 31.07.2011129/2011 Z. z.
31.01.08.2011 - 30.11.2011250/2011 Z. z., 231/2011 Z. z.
32.01.12.2011 - 31.12.2011406/2011 Z. z., 362/2011 Z. z.
33.01.01.2012 - 29.02.2012331/2011 Z. z., 548/2011 Z. z.
34.01.03.2012 - 28.06.201269/2012 Z. z.
35.29.06.2012 - 29.06.2012188/2012 Z. z.
36.30.06.2012 - 29.09.2012189/2012 Z. z.
37.30.09.2012 - 31.12.2012288/2012 Z. z.
38.01.01.2013 - 30.04.2013395/2012 Z. z., 252/2012 Z. z.
39.01.05.2013 - 30.06.201370/2013 Z. z.
40.01.07.2013 - 31.12.2013135/2013 Z. z.
41.01.01.2014 - 28.02.2014547/2011 Z. z., 318/2013 Z. z., 463/2013 Z. z.
42.01.03.2014 - 31.08.2014463/2013 Z. z.
43.01.09.2014 - 31.12.2014463/2013 Z. z.
44.01.01.2015 - 14.03.2015364/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 183/2014 Z. z., 371/2014 Z. z.
45.15.03.2015 - 31.03.201525/2015 Z. z.
46.01.04.2015 - 30.06.201562/2015 Z. z.
47.01.07.2015 - 31.08.2015140/2015 Z. z.
48.01.09.2015 - 31.12.201561/2015 Z. z., 176/2015 Z. z.
49.01.01.2016 - 01.01.2016437/2015 Z. z., 79/2015 Z. z., 180/2014 Z. z., 375/2015 Z. z., 463/2013 Z. z., 140/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 253/2015 Z. z.
50.02.01.2016 - 17.03.2016378/2015 Z. z.
51.18.03.2016 - 31.12.2016361/2015 Z. z.
52.01.01.2017 - 31.01.2017341/2016 Z. z., 389/2015 Z. z.
53.01.02.2017 - 29.12.2017341/2016 Z. z.
54.30.12.2017 - 31.12.2017335/2017 Z. z.
55.01.01.2018 - 31.03.2018264/2017 Z. z., 341/2016 Z. z., 344/2017 Z. z., 279/2017 Z. z.
56.01.04.2018 - 30.04.201857/2018 Z. z.
57.01.05.2018 - 31.08.201863/2018 Z. z.
58.01.09.2018 - 30.09.2018209/2018 Z. z.
59.01.10.2018 - 31.12.2018213/2018 Z. z.
60.01.01.2019 - 31.01.2019385/2018 Z. z., 112/2018 Z. z., 213/2018 Z. z., 368/2018 Z. z., 344/2017 Z. z., 347/2018 Z. z.
61.01.02.2019 - 28.02.20194/2019 Z. z.
62.01.03.2019 - 31.03.201954/2019 Z. z.
63.01.04.2019 - 08.04.201910/2019 Z. z.
64.09.04.2019 - 30.06.201988/2019 Z. z.
65.01.07.2019 - 31.08.2019155/2019 Z. z.
66.01.09.2019 - 30.11.2019223/2019 Z. z.
67.01.12.2019 - 31.12.2019301/2019 Z. z., 221/2019 Z. z.
68.01.01.2020 - 31.03.2020316/2019 Z. z., 462/2019 Z. z., 315/2019 Z. z., 319/2019 Z. z., 301/2019 Z. z., 228/2019 Z. z., 233/2019 Z. z.
69.01.04.2020 - 20.07.202046/2020 Z. z., 393/2019 Z. z.
70.21.07.2020 - 30.09.2020198/2020 Z. z.
71.01.10.2020 - 30.10.2020390/2019 Z. z.
72.31.10.2020 - 31.12.2020296/2020 Z. z.
73.01.01.2021 - 28.02.2021416/2020 Z. z., 221/2019 Z. z., 420/2020 Z. z., 421/2020 Z. z., 301/2019 Z. z.
74.01.03.2021 - 30.06.202176/2021 Z. z.
75.01.07.2021 - 31.07.2021416/2020 Z. z.
76.01.08.2021 - 31.08.2021257/2021 Z. z.
77.01.09.2021 - 31.12.2021310/2021 Z. z.
78.01.01.2022 - 28.02.2022416/2021 Z. z., 408/2021 Z. z., 301/2019 Z. z., 416/2020 Z. z., 257/2021 Z. z., 310/2021 Z. z.
79.01.03.2022 - 30.06.2022215/2021 Z. z.
80.01.07.2022 - 31.08.2022232/2022 Z. z.
81.01.09.2022 - 07.12.2022257/2022 Z. z.
82.08.12.2022 - 30.12.2022433/2022 Z. z.
83.31.12.2022 - 31.12.2022519/2022 Z. z.
84.01.01.2023 - 26.02.2023222/2022 Z. z., 496/2022 Z. z., 129/2022 Z. z.
85.27.02.2023 - 14.03.202359/2023 Z. z.
86.15.03.2023 - 17.04.202360/2023 Z. z.
87.18.04.2023 - 30.04.2023128/2023 Z. z.
88.01.05.2023 - 31.07.2023123/2023 Z. z., 128/2023 Z. z., 65/2023 Z. z.
89.01.08.2023 - 31.12.2023278/2023 Z. z., 281/2023 Z. z.
90.01.01.2024 - 29.02.2024309/2023 Z. z., 496/2022 Z. z., 315/2023 Z. z.
91.01.03.2024 - 31.03.2024309/2023 Z. z.
92.01.04.2024 - 205/2023 Z. z.