História predpisu 580/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2004 -