História predpisu 576/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.2003 - 31.08.2004