História predpisu 553/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2004 - 30.06.2004
3.01.07.2004 - 31.07.2004369/2004 Z. z.
4.01.08.2004 - 31.08.2004413/2004 Z. z.
5.01.09.2004 - 31.03.2005
6.01.04.2005 - 30.06.200581/2005 Z. z.
7.01.07.2005 - 01.01.2006131/2005 Z. z., 204/2005 Z. z.
8.02.01.2006 - 31.05.2006628/2005 Z. z.
9.01.06.2006 - 30.06.2006231/2006 Z. z.
10.01.07.2006 - 31.08.2007316/2006 Z. z.
11.01.09.2007 - 31.12.2007348/2007 Z. z.
12.01.01.2008 - 31.08.2008348/2007 Z. z., 519/2007 Z. z.
13.01.09.2008 - 31.12.2008245/2008 Z. z.
14.01.01.2009 - 31.10.2009385/2008 Z. z., 474/2008 Z. z.
15.01.11.2009 - 31.12.2009400/2009 Z. z., 317/2009 Z. z.
16.01.01.2010 - 31.03.2010578/2009 Z. z.
17.01.04.2010 - 30.06.2010102/2010 Z. z.
18.01.07.2010 - 31.12.2011151/2010 Z. z.
19.01.01.2012 - 31.03.2012390/2011 Z. z.
20.01.04.2012 - 31.12.201262/2012 Z. z.
21.01.01.2013 - 22.09.2013438/2012 Z. z.
22.23.09.2013 - 31.12.2013288/2013 Z. z.
23.01.01.2014 - 31.12.2014462/2013 Z. z.
24.01.01.2015 - 31.12.2015325/2014 Z. z.
25.01.01.2016 - 04.03.2016392/2015 Z. z.
26.05.03.2016 - 31.08.201632/2015 Z. z.
27.01.09.2016 - 31.12.2017217/2016 Z. z.
28.01.01.2018 - 30.04.2018243/2017 Z. z.
29.01.05.2018 - 31.12.201863/2018 Z. z.
30.01.01.2019 - 31.08.2019318/2018 Z. z.
31.01.09.2019 - 31.12.2019138/2019 Z. z., 224/2019 Z. z.
32.01.01.2020 - 31.12.2021381/2019 Z. z., 470/2019 Z. z.
33.01.01.2022 - 31.07.2022414/2021 Z. z.
34.01.08.2022 - 31.12.2022264/2022 Z. z.
35.01.01.2023 - 29.05.2023389/2022 Z. z.
36.30.05.2023 - 30.03.2024182/2023 Z. z.
37.31.03.2024 - 395/2021 Z. z.