História predpisu 520/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2004 - 30.04.2004
3.01.05.2004 -