História predpisu 468/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.11.2003 -