História predpisu 44/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2003 - 14.06.2005